URI परिवर्णी शब्द

यूआरआई

URI को संक्षिप्त रूप हो विश्वव्यापी स्रोत पहिचानकर्ता.

दर्ता गरिएको प्रोटोकल वा नेमस्पेसहरू सन्दर्भ गर्ने दर्ता नाम स्पेस र ठेगानाहरूमा नामहरूको विश्वव्यापी सेटको सदस्य। प्रायः युनिभर्सल रिसोर्स लोकेटर (URL) को साथ एकान्तरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जुन URI को रूप हो।