TXT परिवर्णी शब्द

TXT

TXT को संक्षिप्त रूप हो पाठ रेकर्ड.

TXT रेकर्डहरू डोमेन नाम प्रणाली (DNS) रेकर्डको एक प्रकार हो जसमा तपाईंको डोमेन बाहिरका स्रोतहरूको लागि पाठ जानकारी समावेश हुन्छ। तपाईंले आफ्नो डोमेन सेटिङहरूमा यी रेकर्डहरू थप्नुहुन्छ। तिनीहरू प्राय: डोमेनको स्वामित्व प्रमाणित गर्न र इमेल प्रमाणीकरण रेकर्डहरू सेटअप गर्न प्रयोग गरिन्छ।