एसएसपी एक्रोनिम्स

एसएसपी

SSP को संक्षिप्त रूप हो आपूर्ति-साइड प्लेटफर्म.

बिक्री-साइड प्लेटफर्म, एक SSP एक प्लेटफर्म हो जसले प्रकाशकहरूलाई आफ्नो विज्ञापन सूची व्यवस्थापन गर्न, विज्ञापनहरू भर्न, प्रतिक्रिया ट्र्याक गर्न, र राजस्व प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ।