SSO एक्रोनिम्स

SSO

SSO को संक्षिप्त रूप हो एकल साइन-अन.

एक प्रमाणीकरण विधि जसले प्रयोगकर्तालाई Google वा Microsoft लगायतका कुनै पनि प्रमुख प्लेटफर्महरूबाट एकल लगइनको साथ तेस्रो-पक्ष प्लेटफर्ममा दर्ता वा लग इन गर्न सक्षम बनाउँछ।