SSL परिवर्णी शब्द

SSL

SSL को संक्षिप्त रूप हो सेबट्स लेयर सुरक्षित गर्नुहोस्.

कम्प्युटर नेटवर्कमा सञ्चार सुरक्षा प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकलहरू।