SQL एक्रोनिम्स

SQL

SQL को संक्षिप्त रूप हो बिक्री योग्य नेतृत्व.

एक सम्भावित ग्राहक जो बिक्री पाइपलाइन मार्फत सरेको छ - मार्केटिङ-योग्य नेतृत्वबाट बिक्री-स्वीकार गरिएको नेतृत्व मार्फत - यस्तो स्थितिमा जहाँ बिक्री टोलीले तिनीहरूलाई सक्रिय ग्राहकमा रूपान्तरण गर्न काम गर्न सक्छ।

स्रोत: गार्टनर

SQL

SQL को संक्षिप्त रूप हो संरचित प्रश्न भाषा.

प्रोग्रामिङमा प्रयोग हुने भाषा र रिलेसनल डाटाबेस प्रबन्धन प्रणालीमा राखिएको डाटा प्रबन्धनका लागि वा रिलेशनल डाटा स्ट्रिम व्यवस्थापन प्रणालीमा स्ट्रिम प्रशोधनका लागि डिजाइन गरिएको। कार्यहरूको सिन्ट्याक्स र सम्बन्धित पुस्तकालय डाटाबेस प्लेटफर्महरू बीच फरक हुन सक्छ।