SPF परिवर्णी शब्द

SPF

SPF को संक्षिप्त रूप हो प्रेषक नीति फ्रेमवर्क.

प्रेषक नीति फ्रेमवर्क एउटा इमेल प्रमाणीकरण प्रोटोकल हो जुन इमेलको डेलिभरीको क्रममा अनधिकृत पठाउने सेवा वा आईपी ठेगानाबाट पठाउने डोमेन फोर्जिङ पत्ता लगाउन डिजाइन गरिएको हो।