SOV परिवर्णी शब्द

SOV

SOV को संक्षिप्त रूप हो आवाज साझा गर्नुहोस्.

मार्केटिङ र विज्ञापन भित्र मापन मोडेल। भ्वाइसको साझेदारीले बजारमा उत्पादन, सेवा, वा वर्गको लागि कुल मिडिया खर्चको तुलनामा कम्पनीद्वारा मिडिया खर्चको प्रतिशत मापन गर्दछ।