SME परिवर्णी शब्द

SME

SME को संक्षिप्त रूप हो सानो र मध्यम आकार का उद्यम.

n युरोपेली संघ, साना र मध्यम आकारका उद्यमहरू कर्मचारीहरूको संख्या द्वारा मापन गरिएको एक विशेष आकारको संगठनहरू हुन्। साना व्यवसायहरूमा 50 भन्दा कम कर्मचारीहरू छन् र मध्यम आकारका उद्यमहरूमा 50 भन्दा बढी तर 250 भन्दा कम कर्मचारीहरू छन्। संक्षिप्त नाम SMB संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रयोग गरिन्छ र व्याख्या मा फरक छ।