SERP परिवर्णी शब्द

SERP

SERP को संक्षिप्त रूप हो खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठ.

तपाईंले खोज इन्जिनमा कुनै खास कुञ्जी शव्द वा शब्द खोज्दा तपाईंले अवतरण गर्नुभएको पृष्ठ। SERP ले त्यो कुञ्जी शब्द वा शब्दको लागि सबै रैंकिंग पृष्ठहरू सूचीबद्ध गर्दछ।