SDP परिवर्णी शब्द

एसडीपी

SDP को संक्षिप्त रूप हो बिक्री विकास प्लेटफर्म.

एक उपकरण जसले बिक्री विकास प्रतिनिधिहरूलाई सम्भावना र नेतृत्व योग्यता प्रक्रिया नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ, प्राथमिकता निर्धारण र गतिविधिहरूको तालिका सहित बिक्री दक्षता अधिकतम गर्न र व्यापार छिटो बन्द गर्न।