SaaS एक्रोनिम्स

SaaS

SaaS को संक्षिप्त रूप हो एक सेवा रूपमा सफ्टवेयर.

SaaS तेस्रो-पक्ष कम्पनीद्वारा क्लाउडमा होस्ट गरिएको सफ्टवेयर हो। मार्केटिङ फर्महरूले प्राय: सजिलो सहयोगको लागि अनुमति दिन SaaS प्रयोग गर्नेछन्। यसले क्लाउडमा जानकारी भण्डारण गर्छ र उदाहरणहरूमा Google Apps, Salesforce, र Dropbox समावेश छन्।