RTB परिवर्णी शब्द

RTB

RTB को संक्षिप्त रूप हो वास्तविक समय बिडिंग.

त्यो विधि र प्रविधि जसद्वारा विज्ञापन सूची लिलामी, खरिद र प्रति-प्रभाव आधारमा बेचिन्छ।