RPA एक्रोनिम्स

RPA

RPA को संक्षिप्त रूप हो रोबोट प्रक्रिया स्वचालन.

व्यापार प्रक्रिया स्वचालन प्रविधि रूपक सफ्टवेयर रोबोट वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र/वा डिजिटल कामदारहरूमा आधारित।