ROI परिवर्णी शब्द

रय

ROI को संक्षिप्त रूप हो लगानी मा फर्कनुहोस्.

एक कार्यसम्पादन मेट्रिक जसले नाफा मापन गर्दछ र सूत्र ROI = (राजस्व - लागत) / लागत प्रयोग गरी गणना गरिन्छ। ROI ले तपाईंलाई सम्भावित लगानी अग्रिम र चलिरहेको लागतको लायक छ वा छैन वा लगानी वा प्रयास जारी राख्नुपर्छ वा समाप्त गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ।