ROE एक्रोनिम्स

आरओई

ROE को संक्षिप्त रूप हो प्रयास मा फर्कनुहोस्.

ROI को पूरकको रूपमा, सामग्री ROE ले टोलीहरूलाई सामग्री अनुकूलन गर्न र भविष्यका सामग्री र रचनात्मक योजनाहरूमा डेटा-आधारित प्रभाव परिचय गराउन मद्दत गर्न सम्पत्ति स्तरमा प्रदर्शन मेट्रिक्स सक्षम गर्दछ। यो पनि अद्वितीय छ कि यसले प्रत्येक सम्पत्ति सिर्जना गर्नको लागि कुल प्रयासलाई ध्यानमा राख्छ।

स्रोत: Aprimo प्रयासमा फर्कनुहोस्