RFM एक्रोनिम्स

RFM

RFM को संक्षिप्त रूप हो रिसेन्सी, फ्रिक्वेन्सी, मौद्रिक.

रिसेन्सी, फ्रिक्वेन्सी, र मौद्रिक मूल्य भनेको उनीहरूको खर्च व्यवहारको आधारमा सबैभन्दा मूल्यवान ग्राहकहरूको विश्लेषण र पहिचान गर्न प्रयोग गरिने मार्केटिङ मेट्रिक हो। RFM लाई ग्राहकको आजीवन मूल्य (CLV) छिटो र बढाएर खरिदहरू। यो पनि समान जनसांख्यिकीय वा फर्माग्राफिक विशेषताहरु संग आफ्नो आदर्श ग्राहक वा लक्षित ग्राहकहरु लाई राम्रो परिभाषित गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।