PPC एक्रोनिम्स

पीपीसी

PPC को संक्षिप्त रूप हो भुक्तानी प्रति क्लिक.

प्रत्यक्ष ट्राफिक चलाउन प्रयोग गरिने इन्टरनेट विज्ञापन मोडेल। प्रति-क्लिक-भुक्तानी सामान्यतया खोज इन्जिनहरू र विज्ञापन नेटवर्कहरूसँग सम्बन्धित छ जहाँ विज्ञापन व्यवस्थापन प्लेटफर्महरूमा विज्ञापन स्पटहरू बिड गरिन्छ। जब प्रदर्शन विज्ञापन वा पाठ्य विज्ञापनमा क्लिक गरिन्छ, विज्ञापनदाताले नेटवर्कमा शुल्क तिर्छ। यदि यो विज्ञापन नेटवर्क हो भने, शुल्क सामान्यतया नेटवर्क र अन्तिम प्रकाशक बीच विभाजित हुन्छ जहाँ विज्ञापन देखियो।