NLP परिवर्णी शब्द

एनएलपी

NLP को संक्षिप्त रूप हो प्राकृतिक भाषा प्रशोधन.

भाषाविज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, र कम्प्यूटर र मानव भाषा बीचको अन्तरक्रिया संग सम्बन्धित कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक उपक्षेत्र, विशेष गरी कम्प्यूटरहरु लाई प्रक्रिया र प्राकृतिक भाषा डाटा को ठूलो मात्रा को विश्लेषण गर्न को लागी प्रोग्राम कसरी गर्ने।