MX एक्रोनिम्स

MX

MX को संक्षिप्त रूप हो मेल एक्सचेंजर.

मेल एक्सचेन्जर रेकर्डले डोमेन नामको तर्फबाट इमेल सन्देशहरू स्वीकार गर्न जिम्मेवार मेल सर्भर निर्दिष्ट गर्दछ। यो डोमेन नाम प्रणाली (DNS) मा एक स्रोत रेकर्ड हो। यो धेरै MX रेकर्डहरू कन्फिगर गर्न सम्भव छ, सामान्यतया लोड सन्तुलन र रिडन्डन्सीको लागि मेल सर्भरहरूको एर्रेलाई संकेत गर्दै।