MRR एक्रोनिम्स

एमआरआर

MRR को संक्षिप्त रूप हो मासिक आवर्ती राजस्व.

प्रति ग्राहक मापन गरिएको वा ग्राहकहरू बीचको औसत मासिक आवर्ती राजस्व। सदस्यतामा आधारित सेवाहरूले राजस्व र राजस्व वृद्धिको भविष्यवाणी गर्न MRR प्रयोग गर्छन्।