MQL एक्रोनिम्स

MQL

MQL को संक्षिप्त रूप हो मार्केटिङ योग्य नेतृत्व.

एक सम्भावित ग्राहक जुन या त मार्केटिङ टोली द्वारा समीक्षा गरिएको छ वा फर्माग्राफिक मापदण्डको लागि व्यवस्थित रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ र बिक्री टोली भित्रको प्रतिनिधिलाई तोक्न आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गर्दछ।