MPP परिवर्णी शब्द

MPP

MPP को संक्षिप्त रूप हो मेल गोपनीयता संरक्षण.

एप्पलको टेक्नोलोजी जसले मार्केटिङ इमेलहरूबाट खुला सूचक (पिक्सेल अनुरोध) हटाउँछ ताकि उपभोक्ताहरूको इमेल खुला ट्र्याक गर्न सकिँदैन।