MLS परिवर्णी शब्द

MLS

MLS को संक्षिप्त रूप हो बहु सूचीबद्ध सेवा.

बिक्रीको लागि सम्पत्तिहरूको बारेमा डाटा प्रदान गर्न घर जग्गा दलालहरूलाई सहयोग गरेर स्थापना गरिएको डाटाबेस। MLS ले ब्रोकरहरूलाई घर खरिदकर्ताहरूलाई बिक्रेताहरूसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ बिक्रीको लागि एकअर्काको सम्पत्तिहरूको सूची हेर्न अनुमति दिन्छ। यस व्यवस्था अन्तर्गत, सूचीकरण र बिक्री गर्ने दलालहरू दुवैलाई जानकारी एकीकरण र साझेदारी गरेर र कमिसन साझेदारी गरेर लाभ उठाउँछन्।

स्रोत: Investopedia