MBP एक्रोनिम्स

MBP

MBP को संक्षिप्त रूप हो मेलबक्स प्रदायक.

मेलबक्स प्रदायक एउटा संस्था हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई इमेल खाताहरू प्रदान गर्दछ, र ठूलो मात्रामा इमेलहरू स्वीकार गर्दछ र डेलिभर गर्दछ।

स्रोत: वैधता