LMS एक्रोनिम्स

LMS

LMS को संक्षिप्त रूप हो लर्निंग व्यवस्थापन प्रणाली.

सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली प्रशासन, कागजात, परीक्षण, ट्र्याकिङ, रिपोर्टिङ, स्वचालन, र शैक्षिक पाठ्यक्रमहरू, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, प्रमाणपत्रहरू, र विकास कार्यक्रमहरूको वितरणको लागि एउटा अनुप्रयोग हो। ई-लर्निङ प्लेटफर्म वा अनुप्रयोगको रूपमा पनि चिनिन्छ।