LAT एक्रोनिम्स

LAT

LAT को संक्षिप्त रूप हो सीमित विज्ञापन ट्र्याकिंग.

सीमित विज्ञापन ट्र्याकिङ एक एप्पल आईओएस (मोबाइल) सुविधा हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई विज्ञापनदाताहरूको लागि आईडी (IDFA) भएको अप्ट-आउट गर्न अनुमति दिन्छ।