LACSLink परिवर्णी शब्द

LACSLlink

LACSLink को संक्षिप्त रूप हो पत्ता लगाउन सकिने ठेगाना रूपान्तरण प्रणाली लिङ्क.

रूपान्तरित ठेगानाहरूको एक सुरक्षित डाटासेट, र ग्रामीण शैली ठेगानाहरू शहर-शैली ठेगानाहरूमा परिवर्तन समावेश गर्दछ। यसले अवस्थित ठेगानाहरूलाई पनि रूपान्तरण गर्दछ जुन पुन: नामाकरण वा पुन: नम्बर गरिएको छ। LACSLink स्थानीय नगरपालिकाहरूको लागि नयाँ ठेगानाहरू प्राप्त गर्ने एक स्वचालित विधि हो जसले 911 आपतकालीन प्रणाली लागू गरेको छ।

स्रोत: melissa