KPI परिवर्णी शब्द

केपीआई

KPI को संक्षिप्त रूप हो कुञ्जी प्रदर्शन सूचक.

एक मापनयोग्य मूल्य जसले कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा हासिल गरिरहेको छ भनेर देखाउँछ। उच्च-स्तर केपीआईहरूले व्यवसायको समग्र कार्यसम्पादनमा फोकस गर्छन्, जबकि निम्न-स्तर केपीआईहरू बिक्री, मार्केटिङ, मानव संसाधन, समर्थन, र अन्य जस्ता विभागहरूमा प्रक्रियाहरूमा केन्द्रित हुन्छन्।