IT परिवर्णी शब्द

IT

IT को संक्षिप्त रूप हो सूचना प्रबिधि.

व्यवसायको सञ्चालनमा, सूचना प्रविधिले डाटाको व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, आन्तरिक हार्डवेयर र सफ्टवेयर प्रणालीहरू, बाह्य रूपमा होस्ट गरिएको हार्डवेयर र सफ्टवेयर प्रणालीहरू, तेस्रो-पक्ष प्लेटफर्म इजाजतपत्र, साथै अन्तिम प्रयोगकर्ता हार्डवेयर र सफ्टवेयर समावेश गर्दछ।