ISP एक्रोनिम्स

आईएसपी

ISP को संक्षिप्त रूप हो इन्टरनेट सेवा प्रदायक.

एक ईन्टरनेट पहुँच प्रदायक जसले उपभोक्ता वा व्यवसायलाई ईमेल सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछ।