ISBN परिवर्णी शब्द

ISBN

ISBN को संक्षिप्त रूप हो अन्तर्राष्ट्रिय मानक बुक नम्बर.

ISBN एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानक पुस्तक नम्बर हो। ISBN डिसेम्बर 10 को अन्त्य सम्म 2006 अंक को लम्बाई थियो, तर 1 जनवरी 2007 देखि अब तिनीहरू सधैं 13 अंक मिलेर बनेको छ। ISBN हरू एक विशिष्ट गणितीय सूत्र प्रयोग गरेर गणना गरिन्छ र नम्बर प्रमाणित गर्न चेक अंक समावेश गर्दछ।

स्रोत: ISBN अन्तर्राष्ट्रिय