ICP एक्रोनिम्स

ICP

ICP को संक्षिप्त रूप हो आदर्श ग्राहक प्रोफाइल.

नयाँ सम्भावित ग्राहकहरू पहिचान गर्न प्रयोग गरिने कम्पनीको सबैभन्दा मूल्यवान ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित श्रद्धाञ्जली। B2B बिक्री र मार्केटिङमा, यो स्थान, फर्मोग्राफिक, व्यवहार, संस्कृति, र प्रणाली डेटा हुन सक्छ। B2C बिक्री र मार्केटिङमा, यो स्थान, जनसांख्यिकीय, व्यवहार, संस्कृति, र अन्य डेटा हुन सक्छ।