HTTPS परिवर्णी शब्द

HTTPS

HTTPS को संक्षिप्त रूप हो हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल (सुरक्षित).

हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकलको विस्तार। यो कम्प्यूटर नेटवर्कमा सुरक्षित संचारको लागि प्रयोग गरिन्छ र इन्टरनेटमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। HTTPS मा, संचार प्रोटोकल ट्रान्सपोर्ट लेयर सुरक्षा वा पहिले, सुरक्षित सकेट लेयर प्रयोग गरेर इन्क्रिप्ट गरिएको छ।