HTTP एक्रोनिम्स

HTTP

HTTP को संक्षिप्त रूप हो हाइपरटेक्स्ट यातायात प्रोटोकल.

वितरित, सहयोगी, हाइपरमिडिया सूचना प्रणालीहरूको लागि एउटा अनुप्रयोग प्रोटोकल।