HTML परिवर्णी शब्द

HTML

HTML को संक्षिप्त रूप हो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा.

HTML वेब पृष्ठहरू सिर्जना गर्न प्रोग्रामरहरूले प्रयोग गर्ने नियमहरूको सेट हो। यसले वेबपेजमा प्रयोग हुने सामग्री, संरचना, पाठ, छविहरू र वस्तुहरू वर्णन गर्दछ। आज, धेरै वेब निर्माण सफ्टवेयर पृष्ठभूमिमा HTML चलाउँछ।