ETL परिवर्णी शब्द

ETL

ETL को संक्षिप्त रूप हो निकाल्नुहोस्, रूपान्तरण गर्नुहोस्, र लोड गर्नुहोस्.

एउटा प्लेटफर्म जहाँ डाटा गतिविधिहरू एक प्रणालीबाट डाटा पुन: प्राप्त गर्न, आवश्यक रूपमा रूपान्तरण वा रूपान्तरण गर्न, र यसलाई अर्को प्रणालीमा राख्न मिलाइन्छ। ETL प्रक्रियाहरू कार्यक्रमगत रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ तर प्रायः तेस्रो-पक्ष प्लेटफर्ममा छोडिन्छ जहाँ प्रक्रियाहरू ट्रिगर वा अनुसूचित गर्न सकिन्छ।