ESP परिवर्णी शब्द

ESP

ESP को संक्षिप्त रूप हो ईमेल सेवा प्रदायक.

एक प्लेटफर्म जसले तपाईंलाई मार्केटिंग संचार वा लेनदेन ईमेलहरूको ठूलो मात्रा पठाउन सक्षम बनाउँदछ, सदस्यताहरू प्रबन्ध गर्दछ, र ईमेल नियमहरूको पालना गर्दछ।