ESM एक्रोनिम्स

ESM

ESM को संक्षिप्त रूप हो ईमेल हस्ताक्षर मार्केटि.

सङ्गठनमा लगातार ब्रान्डेड इमेल हस्ताक्षरहरूको समावेश, सामान्यतया एम्बेडेड, ट्र्याक गर्न मिल्ने कल टु एक्शनको साथमा जागरुकता निर्माण गर्न र अभियान रूपान्तरणहरू 1:1 इमेलहरू मार्फत जुन संगठन भित्रबाट पठाइन्छ।