EOD परिवर्णी शब्द

EOD

EOD को संक्षिप्त रूप हो दिनको अन्त्य.

एक प्लेटफर्म जसले तपाईंलाई मार्केटिंग संचार वा लेनदेन ईमेलहरूको ठूलो मात्रा पठाउन सक्षम बनाउँदछ, सदस्यताहरू प्रबन्ध गर्दछ, र ईमेल नियमहरूको पालना गर्दछ।