ELP परिवर्णी शब्द

ELP

ELP को संक्षिप्त रूप हो इन्टरप्राइज सुन्ने प्लेटफार्म.

एउटा प्लेटफर्म जसले तपाइँको उद्योग, ब्रान्ड, प्रतियोगीहरू, वा कुञ्जी शब्दहरूको डिजिटल उल्लेखहरू निगरानी गर्दछ र तपाइँलाई के भनिरहेको छ मापन, विश्लेषण र प्रतिक्रिया दिन मद्दत गर्दछ।