eLOT परिवर्णी शब्द

eLOT

eLOT को संक्षिप्त रूप हो यात्रा को विस्तारित लाइन.

eLOT अनुक्रम नम्बरले वाहक मार्ग भित्रको एड-अन दायरामा डेलिभरीको पहिलो घटनालाई संकेत गर्दछ, र आरोही/अवरोहण कोडले अनुक्रम नम्बर भित्रको अनुमानित डेलिभरी अर्डरलाई संकेत गर्दछ। eLOT प्रशोधन हुन सक्छ

स्रोत: पोस्टल प्रो