EDI परिवर्णी शब्द

ईडीआई

EDI को संक्षिप्त रूप हो इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेन्ज.

व्यापारिक साझेदारहरूसँग व्यापार कागजातहरू आदानप्रदान गर्ने प्रणाली वा विधि। यी तपाईंका आपूर्तिकर्ताहरू, ग्राहकहरू, क्यारियरहरू, 3PLs, वा अन्य आपूर्ति श्रृंखला जडानहरू हुन सक्छन्।