EAT परिवर्णी शब्दहरू

EAT

EAT को संक्षिप्त रूप हो विशेषज्ञता, आधिकारिकता, विश्वस्तता.

पृष्ठको गुणस्तर निर्धारण गर्ने Google को शीर्ष कारक यसको EAT स्तर हो:

  • विशेषज्ञता: यसले पृष्ठमा रहेको मुख्य सामग्री (MC) को सिर्जनाकर्तालाई जनाउँछ। के तिनीहरू विषय मा एक विशेषज्ञ छन्? के तिनीहरूसँग प्रमाणहरू छन्, यदि आवश्यक भएमा, त्यो ब्याकअप गर्न, र यो जानकारी वेबसाइटमा पढ्नको लागि उपलब्ध छ?
  • आधिकारिकता: यसले MC सिर्जनाकर्ता, सामग्री आफैं, र यो देखा पर्ने वेबसाइटलाई जनाउँछ।
  • विश्वसनीयता: EAT को विश्वासयोग्यता भागले MC सिर्जनाकर्ता, सामग्री र वेबसाइटलाई पनि जनाउँछ। एक विश्वसनीय विशेषज्ञ र स्रोत हुनु भनेको मानिसहरूले तपाईंलाई इमानदार, सही जानकारी प्रदान गर्न विश्वास गर्न सक्छन्।

स्रोत: Semrush