DTC एक्रोनिम्स

डीटीसी

DTC को संक्षिप्त रूप हो प्रत्यक्ष-उपभोक्ता.

ग्राहकहरूलाई सीधै उत्पादनहरू बेच्ने र यसरी कुनै पनि तेस्रो-पक्ष खुद्रा विक्रेता, थोक बिक्रेता, वा कुनै अन्य पुनर्विक्रेताहरूलाई बाइपास गर्ने व्यापार मोडेल।