DRR एक्रोनिम्स

DRR

DRR को संक्षिप्त रूप हो डलर प्रतिधारण दर.

तपाईंले अवधिको सुरुमा भएको राजस्वको सापेक्ष राख्नुभएको राजस्वको प्रतिशत (नयाँ राजस्व गणना नगरी)। यसलाई गणना गर्ने एउटा माध्यम भनेको आफ्नो ग्राहकहरूलाई राजस्व दायराद्वारा विभाजन गर्नु हो, त्यसपछि प्रत्येक दायराको लागि CRR गणना गर्नु हो।