DPI परिवर्णी शब्द

डीपीआई

DPI को संक्षिप्त रूप हो प्रति ईन्च डटहरू.

रिजोलुसन, स्क्रिनमा प्रति ईन्च इन्जिनियर गरिएको वा सामग्रीमा छापिएको कति पिक्सेल द्वारा मापन गरिएको।