DOOH परिवर्णी शब्द

डू

DOOH को संक्षिप्त रूप हो डिजिटल आउट-अफ-घर.

डिजिटल-अफ-होम विज्ञापन भनेको घर बाहिर (DOOH) विज्ञापनको एक उपखण्ड हो जहाँ बाहिरी विज्ञापन, बाहिरी मिडिया, र घर बाहिर मिडिया डिजिटल रूपमा जडान भएका छन् र विज्ञापन प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध छैनन् जुन दर्शकहरूमा पुग्न सकिन्छ। घर। DOOH विज्ञापनले डिजिटल बिलबोर्डहरू, प्रदर्शन विज्ञापनहरू, र डिजिटल पोस्टरहरू समावेश गर्दछ जब एक व्यक्ति आफ्नो घरबाट बाहिर हुन्छ र सामान्यतया विज्ञापनसँग सान्दर्भिक गतिविधिहरू गरिरहेको हुन्छ। यसले नयाँ बजार, अडियो आउट-अफ-होम (AOOH) पनि समावेश गर्दछ।