DNS परिवर्णी शब्द

DNS

DNS को संक्षिप्त रूप हो डोमेन नाम प्रणाली.

इन्टरनेट वा अन्य इन्टरनेट प्रोटोकल नेटवर्कहरू मार्फत पहुँचयोग्य कम्प्युटरहरू, सेवाहरू, र अन्य स्रोतहरू पहिचान गर्न प्रयोग गरिने एक श्रेणीबद्ध र विकेन्द्रीकृत नामकरण प्रणाली। DNS मा निहित संसाधन रेकर्डहरू अन्य प्रकारको जानकारीसँग डोमेन नामहरू सम्बद्ध हुन्छन्।