DMARC परिवर्णी शब्द

DMARC

DMARC को संक्षिप्त रूप हो डोमेन-आधारित सन्देश प्रमाणीकरण, रिपोर्टिंग र कन्फरेन्स.

इमेल डोमेन मालिकहरूलाई तिनीहरूको डोमेनलाई अनधिकृत प्रयोगबाट जोगाउने क्षमता दिन डिजाइन गरिएको इमेल प्रमाणीकरण प्रोटोकल, जसलाई सामान्यतया इमेल स्पूफिङ भनिन्छ।